Accueil L’oulipien de l’année Retour de Babel
Ruimten rondom

Page précédente Page suivante

Een grens overgaan heeft altijd iets opwindends : niet meer dan een
denkbeeldige limiet - belichaamd door een houten slagboom [...] - en alles
verandert, zelfs het landschap : het is dezelfde lucht, dezelfde aarde, maar
de weg is niet helemaal hetzelfde meer, de belettering van de
verkeersborden verandert, de bakkerijen lijken niet meer helemaal op wat
we nog maar een ogenblik geleden een bakkerij noemden, de broden zijn
anders van vorm [...]

Traduction en néerlandais publiée dans Ruimten rondom, édité chez Arbeiderspers, Amsterdam 2008.